Prázdniny

… trochu jinak

Prázdniny trochu jinak

Vítejte na stránkách letního prázdninového pobytu pro pedagogy škol a školských zařízení

Poprvé se pod tímto názvem setkaly desítky zájemců o nové prvky a směry využitelné v pedagogické práci v létě roku 1993. Tehdy na Sv. Kopečku u Olomouce. První Prázdniny byly vlastně letní dílnou dramiky a dramatické výchovy, doplněné výlety, posezení u táboráku a spoustou dobré nálady.

Od roku 1994 do roku 2003 jsme se scházeli v Kosově u Zábřeha na Moravě a Prázdniny dostávaly postupně další a další náplň, až v jejich denním programu zbyly sotva dvě volné hodiny. Zájemkyň (a občas také zájemců) však neubývalo a tak vedle dramatické výchovy (ti kdož o ní neví, nechť se nelekají, podávána je stravitelně a naprosto srozumitelně všem) se Prázdniny rozrostly o odpolední blok seminářů, dílen a přednášek. Zájem je o témata zaměřená na naši pozici – pedagoga, učitele, vychovatele. Jak zvládat stres, Jak komunikovat, Jak (lépe) rozumět – sám sobě i žákům… Aby stresu z výuky nebylo na prázdninách příliš rozšířili jsme nabídku a postupně vznikaly výtvarná dílna, keramická dílna, kondiční cvičení s oblíbenou cvičitelkou Evou a večerní relaxační cvičení. Protože jste však Vy, účastnice Prázdnin, stále ještě požadovaly další a další aktivity, zařadili jsme ještě večerní bloky s tématy kosmetickými, básnickými i právnickými… Na Prázdninách bylo a je si z čeho vybrat. V roce 2002 jsme začali spolupracovat s Pedagogickými centry. Dnes s Národním institutem dalšího vzdělávání. (www.nidv.cz) A jak přibývaly hodiny, které jste, Vy, účastnice Prázdnin trávily v seminářích, bylo nutné postarat se o děti, které s Vámi na Prázdniny také mohou (od šesti let) jezdit. Pro ně pořádáme samostatný program, vlastně týdenní tábor. Děti mohou bydlet samostatně v chatkách nebo s Vámi. Tyto a další Vaše požadavky budou zohledněny při prezenci, popřípadě je sdělte předem – viz e-mail níže.

V roce 2004 jsme našli útočiště ve Škole v přírodě v Rajnochovicích u Bystřice p. Hostýnem. Od roku 2005 – a doufáme, že opět po několik dalších let – pořádáme Prázdniny na Vysočině – v Nesměři u Velkého Meziříčí. V údolí meandrující říčky Oslavy, v kraji Jakuba Demla, svaté Zdislavy i tajemného Dalimila. Spojení krásné přírody s kulturní tradicí je ideálním místem pro prázdninovou relaxaci. (www.rekreacnistrediska.cz)

Nové dvacetiletí našeho setkávání jsme „odstartovali“ v roce 2013 doplněným a inovovaným programem, který neustále aktualizujeme dle požadavků a přání účastnic z předchozích ročníků.

Pakliže potřebujete další informace, napište nám.

Dotazy k zařazení dětí a odeslání přihlášek pro děti: prazdniny.nesmer@seznam.cz

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
vedoucí Prázdnin

Mgr. Jiří Strašík
Národní institut pro další vzdělávání