Prázdniny

… trochu jinak

PrA?zdniny trochu jinak

VA�tejte na strA?nkA?ch letnA�ho prA?zdninovA�ho pobytu pro pedagogy A?kol a A?kolskA?ch zaA�A�zenA�

PoprvA� se pod tA�mto nA?zvem setkaly desA�tky zA?jemcA? o novA� prvky a smA�ry vyuA?itelnA� v pedagogickA� prA?ci v lA�tA� roku 1993. Tehdy na Sv. KopeA?ku u Olomouce. PrvnA� PrA?zdniny byly vlastnA� letnA� dA�lnou dramiky a dramatickA� vA?chovy, doplnA�nA� vA?lety, posezenA� u tA?borA?ku a spoustou dobrA� nA?lady.

findusnow.com

Od roku 1994 do roku 2003 jsme se schA?zeli v KosovA� u ZA?bA�eha na MoravA� a PrA?zdniny dostA?valy postupnA� dalA?A� a dalA?A� nA?plA?, aA? v jejich dennA�m programu zbyly sotva dvA� volnA� hodiny. ZA?jemkyA? (a obA?as takA� zA?jemcA?) vA?ak neubA?valo a tak vedle dramatickA� vA?chovy (ti kdoA? o nA� nevA�, nechA? se nelekajA�, podA?vA?na je stravitelnA� a naprosto srozumitelnA� vA?em) se PrA?zdniny rozrostly o odpolednA� blok seminA?A�A?, dA�len a pA�ednA?A?ek. ZA?jem je o tA�mata zamA�A�enA? na naA?i pozici – pedagoga, uA?itele, vychovatele. Jak zvlA?dat stres, Jak komunikovat, Jak (lA�pe) rozumA�t – sA?m sobA� i A?A?kA?ma�� Aby stresu z vA?uky nebylo na prA?zdninA?ch pA�A�liA? rozA?A�A�ili jsme nabA�dku a postupnA� vznikaly vA?tvarnA? dA�lna, keramickA? dA�lna, kondiA?nA� cviA?enA� s oblA�benou cviA?itelkou Evou a veA?ernA� relaxaA?nA� cviA?enA�. ProtoA?e jste vA?ak Vy, A?A?astnice PrA?zdnin, stA?le jeA?tA� poA?adovaly dalA?A� a dalA?A� aktivity, zaA�adili jsme jeA?tA� veA?ernA� bloky s tA�maty kosmetickA?mi, bA?snickA?mi i prA?vnickA?mia�� Na PrA?zdninA?ch bylo a je si z A?eho vybrat. V roce 2002 jsme zaA?ali spolupracovat s PedagogickA?mi centry. Dnes s NA?rodnA�m institutem dalA?A�ho vzdA�lA?vA?nA�. (www.nidv.cz) A jak pA�ibA?valy hodiny, kterA� jste, Vy, A?A?astnice PrA?zdnin trA?vily v seminA?A�A�ch, bylo nutnA� postarat se o dA�ti, kterA� s VA?mi na PrA?zdniny takA� mohou (od A?esti let) jezdit. Pro nA� poA�A?dA?me samostatnA? program, vlastnA� tA?dennA� tA?bor. DA�ti mohou bydlet samostatnA� v chatkA?ch nebo s VA?mi. Tyto a dalA?A� VaA?e poA?adavky budou zohlednA�ny pA�i prezenci, popA�A�padA� je sdA�lte pA�edem – viz e-mail nA�A?e.

V roce 2004 jsme naA?li A?toA?iA?tA� ve A�kole v pA�A�rodA� v RajnochovicA�ch u BystA�ice p. HostA?nem. Od roku 2005 – a doufA?me, A?e opA�t po nA�kolik dalA?A�ch let a�� poA�A?dA?me PrA?zdniny na VysoA?inA� a�� v NesmA�A�i u VelkA�ho MeziA�A�A?A�. V A?dolA� meandrujA�cA� A�A�A?ky Oslavy, vA�kraji Jakuba Demla, svatA� Zdislavy i tajemnA�ho Dalimila. SpojenA� krA?snA� pA�A�rody sA�kulturnA� tradicA� je ideA?lnA�m mA�stem pro prA?zdninovou relaxaci. (www.rekreacnistrediska.cz)

NovA� dvacetiletA� naA?eho setkA?vA?nA� jsme „odstartovali“ vA�roce 2013 doplnA�nA?m a inovovanA?m programem, kterA? neustA?le aktualizujeme dle poA?adavkA? a pA�A?nA� A?A?astnic zA�pA�edchozA�ch roA?nA�kA?.

PakliA?e potA�ebujete dalA?A� informace, napiA?te nA?m.

Dotazy k zaA�azenA� dA�tA� a odeslA?nA� pA�ihlA?A?ek pro dA�ti: prazdniny.nesmer@seznam.cz generic cialis online paypal.

prof. Mgr. PaedDr. Jan MichalA�k, Ph.D.
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
vedoucA� PrA?zdnin

Mgr. JiA�A� StraA?A�k
NA?rodnA� institut pro dalA?A� vzdA�lA?vA?nA�