Prázdniny

… trochu jinak

Hana Kasíková

Hana Kasíková

Hana Kasíková

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Věrna Filozofické fakultě Univerzity Karlovy sigmaessays po mnoho let: tam studovala a učí doposud na Katedře pedagogiky. Souběžný poměr na Katedře výchovné dramatiky je jen částečný, ale těší ji, stejně jako lektorování v kursech pro učitele, ředitele a jiné obyvatele planety. Píše knížky a články o vzdělávání a vyučování, které by mělo dobře fungovat, pro ty, kteří chtějí dobře fungovat. Milovnice koček: tvrdí, že učit se od nich je nejlepším principem celoživotního vzdělávání.

Činnost na prázdninách

Jedna ze dvou nejhezčích lektorek Prázdnin. Vede what are the best topics to write a research paper over tradičně odpolední seminář zaměřený na vše, co se lze učit od koček (hluboké uvolnění, radost ze hry, umění čekat, chvíle pro sebe, přirozená rovnováha), i na to, co se od koček opravdu jen těžko naučíme: dovednost s někým spolupracovat. V termínech vědy jsou to pak témata: Stres a jeho zvládání, Improvizační hry a cvičení, Učíme se spolupráci spoluprací, Konflikty a jejich řešení, Dramatickovýchovné struktury, Sociální dovednosti pro školu a život. Konkrétní výběr v mnohém závisí od toho, kdo se sejde.