Prázdniny

… trochu jinak

Milan Valenta

term papers help

Milan Valenta

Milan Valenta

Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph. D.

Narozen deset let po A?norovA� revoluci 1948 a do dalA?A� revoluce (89) jsem byl (a rA?d):

  • A?A?kem ZDA� v Mohelnici,
  • cialis sold in mexico.

  • studentem StA�ednA� prA?myslovA� A?koly mlA�kA?renskA� v KromA�A�A�A?i
  • mlA�kA?renskA?m technikem v mlA�kA?rnA?ch JindA�ichA?v Hradec
  • rotnA?m 38. dA�lostA�eleckA�ho pluku v SokolovA�,
  • buy propecia australia.

  • postupnA� posluchaA?em PdF UP Olomouc (speciA?lnA� pedagogika), FF UJEP Brno (dA�jepis), DAMU Praha (vA?chovnA? dramatika),
  • logopedem OAsNZ Svitavy,
  • uA?itelem ZvA� MoravskA? TA�ebovA?,
  • A�editelem, dramaturgem, reA?isA�rem, hercem, scA�nografem, vA?tvarnA�kem, hudebnA�kem, technikem a uklA�zeA?kou akademickA�ho souboru MalA� S divadA?lko Olomouc.

Po roce 1989 odbornA?m asistentem a docentem na PdF UP v Olomouci se zamA�A�enA�m na psychopedii a dramaterapii. Fotograf, malA�A�, literA?t, ale ze vA?eho nejmizernA�jA?A� hrA?A? na kA�A�dlovku, jakA�ho kdy budete mA�t moA?nost (budete muset) poslouchat (za teplA?ch nocA� soustA�edA�nA�).

A?innost na prA?zdninA?ch

Na letnA�m soustA�edA�nA� VA?s budu po veA?erech vizualizovat, relaxovat a imaginovat tak, abyste se vzpamatovali z toho vA?eho, co jsme si pro vA?s pA�ipravili pA�es den a mohli bA?ti zase chvA�li sami sebou a jenom pro sebe.