Prázdniny

… trochu jinak

Pavel Vacek

furosemide law suits.

Pavel Vacek

Pavel Vacek

PhDr. Pavel Vacek Ph. D.

PA?sobA� na KatedA�e pedagogiky a psychologie univerzity v Hradci KrA?lovA�. Absolvent FF UK v Praze, obhajoba disertace na PdF MU v BrnA�. ProfesnA� zamA�A�enA�: pedagogickA? psychologie, psychologie morA?lky, vA?chova charakteru, dramatickA? vA?chova, sociA?lnA� psychologickA? vA?cvik, psychologickA� poradenstvA� se zamA�A�enA�m na dospA�vajA�cA� a VA� mlA?deA?.

A?innost na prA?zdninA?ch

VedenA� odpolednA�ho seminA?A�e a v jeho rA?mci pak zejmA�na: HranA� rolA�, hledA?nA� identity, mezilidskA� vztahy a nalA�zA?nA� lepA?A�ch A�eA?enA� za pomocA� psychologickA?ch prostA�edkA? a poezie „A?ivota“. Lekce majA� prakticko-dovednostnA�, zA?A?itkovA? a metodickA? charakter. Ve veA?ernA�ch hodinA?ch kaA?dA? rok zaA�azena oA?ekA?vanA? pA�ednA?A?ka o A�eA?enA� problA�mA? pA?rovA�ho souA?itA� zvanA�ho manA?elstvA�. non rx canada.